Beszélgetés Stefán Zoltánnal, a Makó-újvárosi református közösség lelkipásztorával karácsony igazi csodájáról.

– Mi adja az ünnep jelentőségét számunkra?

A karácsony a teremtő Istenhez köti az embert már évezredek óta. Érzi az ember, hogy a hamis reklámpropaganda ellenére is a karácsony nem csak a pénztárcák megnyílásáról, a finom étkekről, egymás megajándékozásáról szól, hanem az Isten ajándékáról, a mintegy két évezreddel ezelőtt testet öltött szeretetről, az Úr Jézusról Krisztusról. Karácsony lényegét, annak titkát, az egész keresztyén örömüzenetet summásan egy igeverssel ki lehet fejezni: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”. Az ember számára szinte felfoghatatlan, hogy hogyan lett Isten emberré.

– Miért éppen így, egy istálló sötétjében, a jászol mélyében történt mindez?

– A kérdés feloldására számtalan választ lehetne adni, sok-sok bölcselkedőt lehetne idézni, de egyetlen, mindent összefogó, és mindent kifejező válasz az, ami az igében is benne van: „mert úgy szerette Isten a világot”. Irántunk érzett szeretete miatt lett Isten emberré. Nem a tündöklő csillagért, az angyalok karáért, a mennyei híradásért, de még csak nem is a karácsonyfáért, az ünnepi menüért, nem ezekért van karácsony, hanem mert az Isten szeret bennünket és ebből fakadóan adta értünk egyszülött Fiát, az Úr Jézus Krisztust.

– Az életünkben ez mit változtathat meg?

– Az igének van folytatása is, miszerint: „hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ezen van a hangsúly, vagyis azon, hogy ezt a karácsonyi gyermeket fogadjuk el, higgyünk benne, lássuk meg benne a Megváltónkat. Az ige azt mondja, hogy aki hisz Őbenne, vagyis aki hisz a megszületett Jézus Krisztusban, aki befogadja Őt, az nem fog elveszni, azt a halál sem tudja legyőzni, annak örök élete lesz.

– Mi az ünnep valódi üzenete számunkra?

– Csodálatos a karácsonyi történet; Krisztus megszületése, a pásztorok és bölcsek kisded előtti hódolata, a felcsendülő dicséretek, az otthon feldíszített fák. Azonban az igazi karácsonyi csoda átéléséhez az kell, hogy mindezeken túllátva, higgyünk abban, aki szeretett, és aki ma is szeret bennünket, aki emberré lett érettünk. Ne csupán néhány napra, hanem mindenkorra. Ezt kínálta az Úr az első karácsonykor a pásztoroknak és bölcseknek, és azóta millió és millió embernek megannyi karácsonyon és még több hétköznapon, és ezt kínálja nekünk is. Adja szeretetét, egyszülött Fiát, a megmaradást, adja az örök életet. Éljünk hát Vele, s ez a Jézus Krisztus tegye áldottá mindannyiunk ünneplését.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest